top of page
Search
  • Writer's pictureStichtingCarillonsAlmere

Verslag van de “After Summer” inspiratiedag KNKV, maandag 5-10-2020

Op 5 oktober ontvingen wij in Almere Haven leden van de KNKV, de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel Vereniging, voor een inspiratiedag rond de beiaard. Het was een geslaagde middag.


Corry Wassink schreef een kort verslag van de dag. Ben Jonasse verzorgde de fotografie.

Om 13.00 uur werden de gasten verwelkomd en luisterden we aansluitend naar het eerste beiaardconcert op de ‘Goede Rede’ toren door Gerda Peters en Bauke Reitsma.

Op het programma stonden composities van Joop Stokkermans, Dick Klomp en Mathieu Dijker, alle speciaal voor carillon geschreven.

Na een welkomstboodschap door de voorzitter van de Stichting Carillons Almere, Dick Klomp, kreeg Paul Maassen die de KNKV vertegenwoordigde, het woord.

Daarna volgde de lezing van Marie- Josée Röselaers. Zij is stadsgids en leidde ons door de ontstaansgeschiedenis van Almere naar die van ‘Goede Rede’ en haar carillon, dat dit jaar 40 jaar speelt, voor Flevoland een hele tijd.

Omwille van de strenge coronamaatregelen vervolgden we aansluitend met de lezing door Christiaan Winter over Willem Vogel in relatie tot de beiaard. Christiaan is bezig met een onderzoek en wilde ons daarvan al iets laten proeven en horen: van de nu bekende 12 werken die Willem Vogel ons heeft nagelaten, kon hij ons veel vertellen. Duidelijk is het dat deze componist au fond een kerkorganist was en voornamelijk veel liederen componeerde voor de zondagse eredienst. Het carillon beschouwde hij als “een ‘volks’ instrument, de ‘tijdmeter van je leven’, met zeker een toekomst ook in de moderne tijd”. Hij hield van heldere composities, toegankelijk voor een breed publiek.

Hij deed mee aan wedstrijden met composities waarvan er 5 werden bekroond

Na een korte onderbreking lieten Bauke Reitsma en Christiaan Winter ons een vijftal composities van de hand van Willem Vogel horen en kregen we daarna als verrassing ook een door hem niet eerder uitgegeven opus 1 mee: Ricercare & Bagatella. Mooi om hem hiermee, 10 jaar na zijn dood te kunnen eren!

Nog even werden we op de hoogte gebracht van de bezigheden van het KNKVbestuur:

Er komt een jaarvergadering via ZOOM;

Men is bezig met een educatief project: de DOE- beiaard;

Er komt een jaarboek.

We moeten al nadenken over het uitschrijven van een compositiewedstrijd:

Prinses Amalia wordt volgend jaar 18 op 7 december.

Er wordt gekeken naar draagvlak voor plannen en aansluiting gezocht met andere beiaardverenigingen.

Op dit moment is er plaats in het bestuur voor twee mensen die het carillon een warm hart toedragen: u hoeft daarvoor geen beiaardier te zijn!

Hierna bedankte de Paul Maassen de organiserende SCA. We werden alvast uitgenodigd voor de viering van het 41-jarig jubileum van het carillon van de ‘Goede Rede’ toren op 10 april 2021.

Na een gezellig, corona-proof samenzijn, keerde iedereen om 17.30 uur huiswaarts.

Corry Wassink, oktober 2020.

84 views0 comments

Recent Posts

See All

Beiaardklanken op de Floriade?

Van 14 april tot en met 9 oktober van dit jaar vindt in Almere de Floriade plaats. Stichting Carillons Almere wil graag in samenwerking met de twee stadsbeiaardiers van Almere de beiaardkunst zichtbaa

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page